Skip to content

Disclaimer

DISCLAIMER

De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel  Duikteam Ad Fundum tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt  Duikteam Ad Fundum expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico. Duikteam Ad Fundum garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Informatie van derden producten en diensten

Wanneer Duikteam Ad Fundum  hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt, waaronder die van de I.A.D.S. en van sponsoren, betekent dit niet dat  Duikteam Ad Fundum de op of via deze internet- c.q. websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt, of in staat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico.  Duikteam Ad Fundum aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites, is door Duikteam Ad Fundum  niet geverifieerd.

Persoonlijke data

Voor het inloggen op de website wordt gebruik gemaakt van door de aan de bezoeker opgegeven inloggegevens, geregistreerd door website beheerders. Deze gegevens worden alleen gebruikt om via de login toegang te verschaffen tot de websites van Duikteam Ad Fundum.  Daar waar een bezoeker gebruik maakt van de mogelijkheden om informatie te verkrijgen of bestellingen te plaatsen, worden de daarbij verzamelde gegevens slechts gebruikt om de bezoeker te voorzien van de gevraagde producten of informatie. Noodzakelijk verzamelde gegevens worden voor zolang als nodig is opgeslagen in een beveiligde omgeving met zeer beperkte toegang.

Links

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Duikteam Ad Fundum is het niet toegestaan links naar site van Duikteam Ad Fundum  aan te bieden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Duikteam Ad Fundum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of het Duikteam Ad Fundum Ermelo op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (I) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (II) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (III) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die DuikteamAd Fundum  of aan u wordt gezonden, (IV) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (V) misbruik van deze internetsite, (VI) verlies van gegevens, (VII) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (VIII) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en (vrijwillige) medewerkers van  Duikteam Ad Fundum.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Duikteam Ad Fundum Ermelo behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Documenten, illustraties (Foto)materiaal en content

Alle content, documenten, beschikbaar gestelde illustraties, logo’s, fotomateriaal en overige inhoud van deze website zijn ©Duikteam Ad Fundum,  illustratoren, fotografen of partners. Wilt u iets van dit (foto)materiaal, illustraties, logo’s of teksten, downloads en overige media gebruiken, neem dan contact op met de website beheerder(s) per e-mail: webmaster@duikteamadfundum.nl

Meld je vrijblijvend aan voor een proefduik!