Skip to content

Lidmaatschap

Lidmaatschap Duikteam Ad Fundum Ermelo
Om lid te worden van onze vereniging dien je in het bezit te zijn van een zwemdiploma, minimaal 14 jaar oud zijn en een  verklaring te kunnen overleggen van een keurings- of sportarts dat er geen medische belemmeringen zijn.

Aanmelden als lid
Download de volgende vier formulieren (staan onderaan op deze pagina als PDF-bestanden),  1. Inschrijfformulier Ad Fundum, 2. Vrijwaringsformulier Ad Fundum en 3. Inschrijfformulier I.A.D.S. en 4. Medische verklaring I.A.D.S. Vul deze in, scan en e-mail deze naar secretaris@duikteamadfundum.nl

Contributie Ad Fundum
Contributie voor leden: € 20,00 per maand.
Donateurschap: donatie minimaal bedrag van € 35,00 per jaar.
De contributie of donatie dient zelf overgemaakt te worden, middels een periodieke overboeking per de 1e van de maand, op girorekening: NL02 INGB 0000 049260 t.n.v. penningmeester Duikteam Ad Fundum Ermelo.

Kennismakingsduiken
De eerste vier introductielessen zijn gratis, inclusief gebruik van het materiaal.  Wij bieden geïnteresseerden ook de mogelijkheid om een gratis introductie- c.q. proefduik te maken. Klik op de actieknop onder op deze pagina voor meer informatie over deze mogelijkheid.

De ledencontributie omvat:
A) De zwembad trainingen op dinsdagavonden van 20.45 uur tot 21.45 uur.
B) Theorielessen op dinsdagavonden 19.00 uur tot 20.30 uur.
C) Vrij zwemmen of individueel oefenen op zondagochtenden van 09.00 uur tot 10.00 uur.
D) Het gebruik van het materiaal tijdens de zwembadtrainingen voor “open water diver” leden in opleiding.
E) Deelname aan activiteiten georganiseerd door de vereniging.
N.B. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen activiteiten.

Opzegging
Twee maanden van te voren schriftelijk bij de secretaris, zie links bij documenten beëindiging lidmaatschap Duikteam Ad Fundum of e-mail naar secretaris@duikteamadfundum.nl
N.B. Adreswijzigingen of andere bijzonderheden graag zelf doorgeven aan de secretaris.

Lidmaatschap I.A.D.S 
Het inschrijfgeld voor het eerste jaar is € 35,00  voor de contributie, logboek en duikpas. Daarna is de bijdrage € 22,50 per jaar.
N.B. Een ieder is zelf verantwoordelijk voor het lidmaatschap bij het I.A.D.S. op te zeggen.

Medische keuring
Voor men met duiken kan beginnen, moet men een uitgebreide sportkeuring ondergaan. Bij de clubarts  bedragen de kosten  voor een eerste keuring € 50,00 en voor een herhalingskeuring € 30,00. Bij het vaststellen van de medische keuring voor de onderwatersport is geprobeerd een evenwicht te vinden tussen volledigheid en betaalbaarheid, waarbij de veiligheid en de zekerheid voorop staanIeder lid moet iedere twee jaar gekeurd worden en vanaf 40 jarige leeftijd  één keer per jaar,  waarbij de eerste keuring een uitgebreide keuring is. Tevens is een jaarlijkse verplichte zwemtest onderdeel van de medische keuring.

Verenigingsinformatie en Downloads

Over de vereniging

Inschrijfformulier Ad Fundum

Vrijwaringsformulier Ad Fundum

I.A.D.S. inschrijfformulier

I.A.D.S. medische verklaring