Skip to content

Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING

Duikvereniging  “Duikteam Ad Fundum” is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

W:   https://www.duikteamadfundum.nl

E:    secretaris@duikteamadfundum.nl

Binnen Duikteam Ad Fundum vervult de secretaris de rol van functionaris gegevensbescherming. 

De secretaris is te bereiken per e-mail:secretaris@duikteamadfundum.nl 


Ledenadministratie

Persoonsgegevens die wij verwerken

Duikteam Ad Fundum verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • 2 I.C.E. nummers (in case of emergency)

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer

 • Foto- en video materiaal

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Brevetteringen en specialisaties

Als je er van overtuigd bent dat het Duikteam Ad Fundum  zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld, neem dan contact met ons per e-mail  secretaris@duikteamadfundum.nl  Wij verwijderen dan deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het Duikteam Ad Fundum verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Facturering voor lidmaatschap

 • Verzenden van onze nieuwsbrief

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Beoordeling van deelname aan verenigingsduiken

 • Promotieactiviteiten, nieuwsberichten en items op website en social media. Hier worden enkel foto’s en eventueel voornaam gebruikt

Geautomatiseerde besluitvorming

Het Duikteam Ad Fundum  neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van het Duikteam Ad Fundum) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het Duikteam Ad Fundum bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens 2 jaar na beëindiging lidmaatschap

 • Bijzondere persoonsgegevens 2 jaar na beëindiging lidmaatschap

 • fiscale gegevens 7 jaar na beëindiging lidmaatschap

Delen van persoonsgegevens met derden

Duikteam Ad Fundum verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Duikteam Ad Fundum verstrekt de noodzakelijke persoonsgegevens, (NAW gegevens), contactgegevens (telefoon, email), specifieke gegevens, (geboortedatum, geslacht), en bijzondere persoonsgegevens (brevetteringen) aan de I.A.D.S.  Benelux ten behoeve van lidmaatschap, brevet registratie en verzekering (en).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door het Duikteam Ad Fundum en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretaris@duikteamadfundum.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Duikteam Ad Fundum  wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Duikteam Ad Fundum neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de secretaris secretaris@duikteamadfundum.nl

Website

Ons website-adres ishttps://www.duikteamadfundum.nl/

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

 Contactformulieren

Wanneer je het contact formulier gebruikt, wordt er een e-mail verstuurd naar het secretariaat van  Duikteam Ad Fundum. De gegevens op het contactformulier worden niet opgeslagen op de website.

Cookies

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij als Duikteam Ad Fundum gebruiken, zijn alleen technische en functionele cookies en  analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd zijn op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Je gebruikersaccount en gebruikersprofiel voor de website van het Duikteam Ad Fundum  wordt verwijderd binnen 1 maand na het einde van het lidmaatschap.

Facebook Feed WD

De website maakt gebruik van een facebook API om berichten van de verenigingspagina op facebook te tonen op de website in de facebook feed. Facebook maakt gebruik van ingesloten JS en kan daarmee bezoekers volgen. Facebook insluitingen worden gereguleerd volgens de voorwaarden van het Privacybeleid van Facebook

Ten Slotte

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze secretaris per e-mail: secretaris@duikteamadfundum.nl

Meld je vrijblijvend aan voor een proefduik!